Sisältöjulkaisija

null Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva maksuasetus on julkaistu

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva maksuasetus on julkaistu

2.2.2022 10:09 / Uutinen

EU:n lääketutkimusasetuksen (526/2014) mukaisesti arvioitavien kliinisten lääketutkimusten käsittelymaksuja koskeva Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisiä lääketutkimuksia koskevista maksullisista suoritteista (103/2022) on annettu 31.1.2022 ja se on julkaistu 2.2.2022.

Maksuasetus tuli voimaan 2.2.2022 ja se on voimassa vuoden 2023 loppuun asti. Asetuksen liitteenä listatut käsittelymaksut on jaoteltu EU-asetuksessa säädettyjen toimintojen sekä Suomen roolin mukaisesti. Maksut perii Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea. 

Akateemislähtöisen tutkimuksen käsittely on lääketutkimusdirektiivin (2001/20/EY) mukaisen menettelyn tapaan maksutonta.

Sosiaali- ja terveysministeriön asetus kliinisiä lääketutkimuksia koskevista maksullisista suoritteista.