Sisältöjulkaisija

null Kliinisten lääketutkimusten hakemusmenettely muuttuu

Kliinisten lääketutkimusten hakemusmenettely muuttuu

12.12.2022 10:32 / Uutinen

Kaikki uudet kliiniset lääketutkimukset toimitetaan 31.1.2023 lähtien Euroopan lääkeviraston EMAn kliinisten lääketutkimusten CTIS-tietojärjestelmän (Clinical Trials Information System) kautta.
Muutos perustuu kliinisten lääketutkimusten EU-asetukseen (536/2014), jota alettiin soveltaa 31.1.2022. Asetuksella yhdenmukaistetaan kliinisten lääketutkimusten hakemus-, arviointi- ja valvontamenettelyt EU:ssa.

Lue lisää Fimean verkkosivuilta.