Sisältöjulkaisija

null Maksuasetuksen voimassaoloaikaa pidennetty 31.3.2023 saakka

Maksuasetuksen voimassaoloaikaa pidennetty 31.3.2023 saakka

5.1.2023 11:10 / Uutinen

Asetus EU:n lääketutkimusdirektiivin (2001/20/EY) mukaisesti arvioitavien kliinisten lääketutkimusten käsittelymaksuja koskevan STM:n asetuksen (1171/2020) 4 §:n muuttamisesta (1370/2022) tuli voimaan 1.1.2023. Muutoksella pidennettiin maksuasetuksen voimassaoloaikaa 31.3.2023 saakka.