Sisältöjulkaisija

null Uudet kieliversiot lääketutkimusasetuksen mukaisista osan II hakemusasiakirjoista

Uudet kieliversiot lääketutkimusasetuksen mukaisista osan II hakemusasiakirjoista

14.11.2022 11:28 / Uutinen

Tukija on julkaissut päivitetyt kieliversiot lääketutkimusasetuksen mukaisista osan II hakemusasiakirjoista:

ruotsiksi

De dokument som nämns i bilaga I till förordningen om kliniska prövningar (536/2014) och andra relevanta dokument avseende bedömningen av del II i ansökan 8.6.2022 (översättning 10.11.2022)

englanniksi

The documents mentioned in the annex I of the Clinical Trial Regulation (536/2014) and other relevant documents regarding the assessment of the part II of the application dossier (10.11.2022)