Sisältöjulkaisija

null Uudet kieliversiot ohjeista ja mallipohjista

Uudet kieliversiot ohjeista ja mallipohjista

18.7.2022 11:00 / Uutinen

Tukija on julkaissut seuraavat kieliversiot ohjeista ja mallipohjista: 

ruotsin kielellä

  • Mall för det informationsbrev och den samtyckeshandling som ges till försökspersonen 11.7.2022 (översättning 13.7.2022)
  • De dokument som nämns i bilaga I till förordningen om kliniska prövningar (536/2014) och andra relevanta dokument avseende bedömningen av del II i ansökan 8.6.2022 (översättning 13.7.2022)

englannin kielellä

  • The documents mentioned in the annex I of the Clinical Trial Regulation (536/2014) and other relevant documents regarding the assessment of the part II of the application dossier
  • Instructions On Reporting Financial and Other Arrangements Related to Clinical Trials (CTR 536/2014)