Tukijan kuvituskuva
Valittu osio: Hakemukset ja ohjeet

Hakemukset ja ohjeet

Tukija on siirtynyt sähköiseen asiointiin 1.1.2021. Otsikoiden alta löydät sähköiset hakemuslomakkeet ja ohjeet. Lomakkeet toimivat vain Chrome tai Firefox -selaimilla.

Kliinisten lääketutkimusten toimeksiantajat voivat 31.1.2022 ja 31.1.2023 välisenä aikana valita, toimittavatko ne uudet kliinisiä lääketutkimuksia koskevat hakemuksensa lääkkeiden kliinisiä tutkimuksia koskevan direktiivin (2001/20/EY) mukaisesti kansallisten hakemusten toimittamismenettelyjen kautta vai kliinisiä lääketutkimuksia koskevan EU-asetuksen (536/2014) mukaisesti CTIS-järjestelmän (Clinical Trials Information System; EU-portaali ja -tietokanta) kautta.

Biopankin perustamisen edellytyksenä on Tukijan myönteinen lausunto. Tukija antaa lausunnon 60 päivän kuluessa hakemuksesta. 

Katso tarkemmin kuva kliinisten lääketutkimusten siirtymäajasta.