Tukijan kuvituskuva
Valittu osio: Hakemukset ja ohjeet

Lääketutkimusasetuksen mukaisen hakemuksen toimittaminen

EU-asetuksen mukaiset hakemukset toimitetaan viranomaiselle erillisen EU-portaalin (Clinical Trials Information System, CTIS) kautta. 

Tästä pääset CTIS-järjestelmään. 

Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskuksen (Fimea) ohjeet: 

Kliinisiä lääketutkimuksia koskeva asetus ja CTIS-järjestelmä

EU-komission julkaisemat lääketutkimusten sovellusohjeet: 

EudraLex - Volume 10 - Clinical trials guidelines 

Tietoa lääketutkimusasetuksesta ja CTIS-järjestelmästä