Muutoksenhakujaoston kuvituskuva
Valittu osio: Muutoksenhakujaosto

Oikaisuvaatimuksen toimittaminen

Oikaisuvaatimus muutoksenhakujaostolle toimitetaan alla löytyvällä sähköisellä lomakkeella. 

Oikaisuvaatimuskirjelmässä on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan. Oikaisuvaatimuskirjelmän liitteenä toimitetaan alueellisen eettisen toimikunnan kielteinen lausunto ja alueelliselle eettiselle toimikunnalle toimitettu materiaali kokonaisuudessaan.

Oikaisuvaatimus on toimitettava muutoksenhakujaostolle 30 päivän kuluessa alueellisen eettisen toimikunnan päätöksen (lausunnon) tiedoksisaannista. Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Sähköinen asiointilomake:
Oikaisuvaatimuslomake 

Oikaisuvaatimuksia koskeva toimintaohje
Muutoksenhakujaoston toimintaohje