Muutoksenhakujaoston kuvituskuva
Valittu osio: Muutoksenhakujaosto

Muutoksenhakujaosto

Muutoksenhakujaoston tehtävänä on käsitellä oikaisuvaatimuksia alueellisten lääketieteellisten tutkimuseettisten toimikuntien antamista kielteisistä lausunnoista.

Valtakunnallisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan (Tukija) erillinen lääketieteellisen tutkimuksen eettisen arvioinnin muutoksenhakujaosto (muutoksenhakujaosto) on nimitetty toimikaudeksi 31.1.2022-31.1.2026. Muutoksenhakujaostossa on puheenjohtaja ja yksi varapuheenjohtaja, sekä yhdeksän jäsentä ja neljä varajäsentä. Muutoksenhakujaosto on Tukijan erillinen, itsenäinen ja riippumaton toimielin.

Muutoksenhakujaosto arvioi oikaisun kohteena olevia tutkimussuunnitelmia lääketieteellisestä tutkimuksesta annetun lain (488/1999, siihen tehtyine muutoksineen) mukaisesti. Jaosto arvioi tutkimuslain soveltamista oikaisuvaatimuskirjeen ja alueellisen lääketieteellisen tutkimuseettisen toimikunnan kielteisen lausunnon perusteella. 

Oikaisuvaatimusten käsittelystä ei peritä maksua. 

Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta (488/1999) sisältäen 31.1.2022 voimaan tulleet muutokset