Innehållspublicerare

null Betalningsförordningens giltighetstid har förlängts till den 31.3.2023

Betalningsförordningens giltighetstid har förlängts till den 31.3.2023

5.1.2023 11:13 / Nyhet

Förordningen om ändring av 4 § (1370/2022) i STM:s förordning (1171/2020) om handläggningsavgifter för kliniska läkemedelsprövningar utvärderade i enlighet med EU:s läkemedelsforskningsdirektiv (2001/20/EG) trädde i kraft den 1 januari 2023. Ändringen förlängde betalningsförordningens giltighetstid till den 31 mars 2023.