Innehållspublicerare

null Förfarandet för ansökan om kliniska läkemedelsprövningar ändras

Förfarandet för ansökan om kliniska läkemedelsprövningar ändras

12.12.2022 12:12 / Nyhet

Från den 31 januari 2023 kommer alla nya kliniska läkemedelsprövningar att lämnas in genom CTIS (Clinical Trials Information System) från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA.
Ändringen bygger på EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar (536/2014), som började tillämpas den 31 januari 2022. Förordningen harmoniserar tillämpningen, utvärderingen och kontrollförfarandena för kliniska läkemedelsprövningar i EU. Genom förordningen förenhetligas ansöknings-, bedömnings- och tillsynsförfarandena vad gäller läkemedelsprövningar inom EU.

Läs mer på Fimeas hemsida