Innehållspublicerare

null Nya anvisningar gällande ansökningar enligt EU-förordningen

Nya anvisningar gällande ansökningar enligt EU-förordningen

14.7.2022 14:27 / Nyhet

Tukija har publicerat nya anvisningar på svenska:

  • Mall för det informationsbrev och den samtyckeshandling som ges till försökspersonen (pdf- och word format)
  • De dokument som nämns i bilaga I till förordningen om kliniska prövningar (536/2014) och andra relevanta dokument avseende bedömningen av del II i ansökan 8.6.2022 (översättning 13.7.2022)

Anvisningar finnas här