Innehållspublicerare

null Nya språkversioner för del II ansökningshandlingar enligt förordningen om läkemedelsforskning

Nya språkversioner för del II ansökningshandlingar enligt förordningen om läkemedelsforskning

15.11.2022 14:58 / Nyhet

Tukija har publicerat de uppdaterade språkversionerna för del II-ansökningshandlingarna enligt förordningen om läkemedelsforskning:

på svenska

De dokument som nämns i bilaga I till förordningen om kliniska prövningar (536/2014) och andra relevanta dokument avseende bedömningen av del II i ansökan 8.6.2022 (översättning 10.11.2022)

på engelska

The documents mentioned in the annex I of the Clinical Trial Regulation (536/2014) and other relevant documents regarding the assessment of the part II of the application dossier (10.11.2022)