Innehållspublicerare

null Pilottestningen för EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar slutar i Finland

Pilottestningen för EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar slutar i Finland

26.4.2022 09:33 / Nyhet

Fimea och TUKIJA började i november 2020 provanvända den nya utvärderingsprocessen för läkemedelsprövningar enligt EU-förordningen. Nu har projektet nått slutskedet. Sista inlämningsdatum för nya ansökningarna om läkemedelsprövningar och väsentliga ändringar är 27 september 2021.

Uppdragsgivarna för läkemedelsprövningarna kan delge sitt intresse för pilotprojektet i följebrevet för förhandsanmälan till TUKIJA eller via e-post (info(at)tukija.fi).

Mer information om deltagande i piloten och andra instruktioner finns på sidan https://www.fimea.fi/web/sv/overvakning/kliniska_lakemedelsprovningar/euforordningLänk till en annan webbplats.

Mera information:

Fimea: clinicaltrials(at)fimea.fi

TUKIJA: info(at)tukija.fi