tukija.fi startsida

Etusivun hero

Framsida hero

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (Tukija)

Tukija gör etiska bedömningar av kliniska läkemedelsprövningar som genomförs i Finland.

Tukijas uppgift är också att ge utlåtanden om inrättande av en biobank, innan biobanken kan ansöka om registrering i biobankregistret som uppehålls av Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet.

Tukijas separata sektion för ändringssökande handlägger omprövningsbegäran av negativa utlåtanden från regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik.