Kuva
Valt ämne: Ansökningar och anvisningar

Inlämnande av ansökan

Tukija har övergått till elektroniska tjänster den 1 januari 2021. Under rubrikerna hittar du de elektroniska ansökningsblanketterna. Blanketterna fungerar bara med webbläsare Chrome eller Firefox.

Under tiden mellan 31 januari 2022 och 31 januari 2023 kan sponsorer för kliniska läkemedelsprövningar välja mellan att lämna in sina nya ansökningar om kliniska läkemedelsprövningar enligt direktivet om kliniska prövningar (2001/20/EG) genom nationella ansökningsförfaranden eller enligt EU:s förordning om kliniska prövningar (536/ 2014) genom CTIS (Clinical Trials Information System; EU-portal och databas).

Förutsättning för inrättandet av en biobank är ett positivt utlåtande från Tukija. Tukija ger sitt utlåtande inom 60 dagar om mottagandet av ansökan.