Kuva
Valt ämne: Ansökningar och anvisningar

Forskningar enligt EU-förordiningen

EU-portalen och databasen (Clinical Trials Information System (CTIS)) som underhålls av Europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) används för insändning och behandling av läkemedelsprövningar.

Prövningar enligt EU-förordningen lämnas in här

Ansökningsriktlinjer för läkemedelsprövningar publicerade av EU-kommissionen: 

EudraLex - Volume 10 - Clinical trials guidelines