Tukijan kuvituskuva.
Valt ämne: Kakpolicy

Kakpolicy för tukija.fi

Inställningar för kakor
Vi ber om ditt samtycke till användning av kakor när du besöker webbtjänsten tukija.fi. Dessutom kan du när som helst tillåta eller förbjuda kakor i inställningarna. Observera att kakorna måste ställas in separat för varje webbläsare.

Vad är kakor och vilka uppgifter samlas in med dem?
En kaka är en textfil som sparas i din webbläsare när du besöker en webbplats. Kakan samlar in information om besöket.

En del kakor är nödvändiga, och webbtjänsten tukija.fi kräver dem för att fungera som det är tänkt. Dessutom finns det kakor som samlar in information som Tukija använder för att analysera och föra statistik över hur webbtjänsten tukija.fi används och för att utveckla sidorna och deras innehåll.

Uppgifterna inkluderar vanligtvis användarens sidförfrågning, datum och klockslag för förfrågan, IP-adressen till användarens terminal samt webbläsartyp och språk.

Också tredje parter vars tjänster visas inbäddat på vår webbplats kan lagra kakor i din webbläsare (t.ex. Twitter-nyhetsflöde på webbplatsen).

Nödvändiga kakor
En del kakor är nödvändiga för att tukija.fi ska fungera som det är tänkt. Nödvändiga kakor används exempelvis för funktioner som låter användaren göra olika val, till exempel i nyhetsarkivet.

Nödvändiga kakor sparas automatiskt i din webbläsare när du använder tjänsten tukija.fi, och vi ber dig inte uttryckligen om samtycke till detta. Nödvändiga kakor sparas högst ett år i din webbläsare.

Statistiska kakor som samlar in besöksstatistik och analysdata
Dessa kakor samlar in data om hur vår webbtjänst används och hjälper oss att förstå användningen bättre. Vi förbättrar våra sidor utifrån informationen.

Vi ber dig om samtycke till användningen av statistiska kakor när du besöker webbtjänsten tukija.fi. Inställningarna kan också justeras senare. Nedan hittar du noggrannare information om dessa kakor. 

Statistiska kakor samlar till exempel in följande uppgifter:

  • antalet besökare på webbplatsen och på enskilda sidor
  • med vilken terminal webbplatsen har använts
  • besökarens IP-adress
  • hur besökarna når sidorna (sökmotor, direktlänk o.d.)
  • hur länge besöket på webbplatsen varat

Google Analytics
Vi följer upp besöksstatistiken på tukija.fi med programmet Google Analytics.
Tukija använder uppgifter som samlas in med dessa för analys och statistikföring i ett format där uppgifterna inte kan kopplas till faktiska personer. Tukija inte heller åtkomst till de IP-adresser som samlas in med kakorna.

Det är bra att lägga märke till att kakorna för Googles besöksstatistik samlar in data som även kan förmedlas till Google. Google behandlar data de får enligt sina egna villkor. Mer information om dessa hittar du på Googles sidor.

Beroende på kaka lagras dessa kakor i din webbläsare antingen under ditt besök eller i högst två år.

Siteimprove
Tjänsten Siteimprove rapporterar information om sådana problem på webbplatsen tukija.fi som till exempel handlar om tillgänglighet, huruvida länkarna fungerar och om sidorna hittas via sökmotorerna. Tukija gör korrigeringar och förbättringar på sidorna utifrån dessa uppgifter.

IP-adresser anonymiseras automatiskt, och de insamlade uppgifterna kan inte kopplas till fysiska personer.

Siteimprove lämnar inte ut uppgifterna och tredje parter kan inte dra nytta av kakorna eller de uppgifter som kan kopplas till dem.

Siteimproves kakor lagras i din webbläsare i högst 1 000 dagar.

Tredjepartsappar
Tukija.fi-sidor använder en tredjepartsappar för visning innehållet. Sådan är förstasidan som finns i Twitte-flöden. Apparna kan, i samband med att en sida laddas, lagra kakor som förmedlar data till tredje parter i användarens webbläsare.

På tredjepartsapparna tillämpas den tredje partens användar- och övriga villkor. Det går inte att påverka hur de här kakorna fungerar genom inställning av de kakor som kan justeras på tukija.fi.

Information om dessa tjänsters kakpolicyer och dataskydd fås på tjänsternas egna webbplatser:

Vilka uppgifter samlar Tukija in via sociala medieplattformar?
Tukija har användarkonton i Twitter.

Tukija utnyttjar besöksdata för kanalerna för att bättre förstå vilken typ av innehåll som intresserar sidornas användare och för att rikta innehållen till lämpliga grupper.

Kommentarer och annan besökardata från Tukijas kanaler i sociala medier kan behandlas i forsknings- och utvecklingssyfte inom kommunikationen.
 

Evästehallinta sivu sv