Kuva

Sektionen för ändringssökande för medicinsk forskningsetik

Sektionen för ändringssökande handlägger omprövningsbegäranden av negativa utlåtanden från regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik.

Nationella kommittén för medicinsk forskningsetik (Tukija) har en separat sektion för ändringssökande för medicinsk forskningsetik som är tillsatt för 31.1.2022-31.1.2026. Sektionen har en ordförande och en vice ordförande samt nio ledamöter och fyra suppleanter. Sektionen är Tukijas separata, oberoende och självständiga organ.

Sektionen evaluerar prövningsplaner som sökt rättelse enligt lagen om medicinsk forskning (488/1999 i ändrad form). Sektionen utvärderar tillämpningen av forskningslagen på basis av ett omprövningsbegäranden och ett negativt utlåtande från den regionala kommittéer för medicinsk forskningsetik.

Ingen avgift uppbärs för behandling av begäran om omprövning.